Systemy ogrzewania - centralne z płaszczem wodnym

Schemat podłączenia kominka z płaszczem wodnym
w układzie otwartym
Schemat podłączenia kominka z płaszczem wodnym
w układzie zamkniętym